Hygienik

                                                                                                                                                       Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                 

27. Nedeľa v cezročnom období

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

 

07.10. Pondelok

Ružencovej Panny Márie (spomienka)

 

18.30 Sv. omša + Ján a Veronika Macugoví

19.15 Poklona Olt. sv.

 

08.10. Utorok

 

 

7.00 Sv. omša + Anna Bamburáková

 

09.10. Streda

 

 

18.30 Sv. omša (detská) + Cyril;

+ z rod. Lajčákovej a Kožejovej

 

10.10. Štvrtok

 

 

17.30 Pokl. Olt. sv.

18.30 Sv. omša + Jozef Uhlík (30. výročie)

 

11.10. Piatok

Sv. Jána XXIII., pápeža (ľubovoľná spomienka)

 

18.30 Sv. omša (mládežnícka) ZBP Margita Baníková (70 r.)

 

12.10. Sobota

 

 

7.00 Modl. večeradlo 

8.00 Sv. omša Na odčinenie urážok a rúhaní proti Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie

18.30 Sv. omša za farnosť

 

13.10. Nedeľa

VÝROČIE POSVIACKY FARSKÉHO KOSTOLA

 

9.00 Modl. večeradlo

10.30 Sv. omša na úmysly pútnikov a za dobrodincov nášho kostola;

ZBP Anna Sabolová (55 rokov)

(hlavný celebrant páter Ondrej Kentoš OSPPE)© 2020 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.