Hygienik

                                                                                                                                                       Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                 

6. nedeľa v cezročnom období

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

 

17.02. Pondelok

 

18.00 Sv. omša + Mária Scholtzová

18.45 Poklona Olt. Sv.

 

18.02. Utorok

 

8.00 Sv. omša + Mária Čukatová (10. výročie)

 

19.02. Streda

 

18.00 Sv. omša (detská) za uzdravenie Jána

20.02. Štvrtok

Sv. Hyacinta a František Martoví Uvedenie nového farára

 

17.00 Poklona Olt. sv.

18.00 Sv. omša + Ján Baran

 

 

21.02. Piatok

 

18.00 Sv. omša (mládežnícka) + Margita ( nedožitých 90 r.) a Ján

 

22.02. Sobota

Katedra sv. Petra, apoštola (sviatok) 

 

7.00 Modl. večeradlo

8.00 Sv. omša na úmysel ordinára

18.00 Sv. omša + Zuzana (40. výročie), Ján, Štefan

 

23.02. Nedeľa

7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 

8.00 Sv. omša + Ján (nedožitých 100 r.) a Mária (30. výročie) Vardžíkoví 

10.00 Sv. omša za farnosť 

14.30 Sv. ruženec © 2020 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.