Hygienik

                                                                                                                                                       Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                 

13. nedeľa v cezročnom období

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

 

29.06. Pondelok

Sv. Petra a Pavla, apoštolov (slávnosť) – prikázaný sviatok

 

16.00 Sv. omša ZBP Hana (20 rokov)

18.30 Sv. omša ZBP Mikuláš a Helena (60. výročie sobáša)

 

30.06. Utorok

Prvých svätých mučeníkov v Ríme (ľubovoľná spomienka)

 

7.00 Sv. omša + Ing.arch. Milan Kalinovský

 

01.07. Streda

 

17.00 Spoveď 

18.30 Sv. omša + Ján Tóth (5. výročie)

 

02.07. Štvrtok

Návšteva Panny Márie (sviatok)

Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania

 

 

17.00 Spoveď + poklona Oltárnej sviatosti

18.30 Sv. omša + Vojtech a Jozef

 

 

03.07. Piatok

Sv. Tomáša, apoštola (sviatok)

Prvý piatok v mesiaci

 

17.00 Spoveď 

18.30 Sv. omša za ctiteľov BSJ a členov Ružencového bratstva

 

04.07. Sobota

Prvá sobota v mesiaci

 

Sobášna sv. omša z nasledujúcej slávnosti

 

7.00 Modl. večeradlo

8.00 Sv. omša na odčinenie urážok NSPM

18.30 Sv. omša sobášna sv. omša (Vardžik – Spustová)

 

05.07. Nedeľa

SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV (SLÁVNOSŤ)

 

8.00 Sv. omša ZBP Vladimír (60 rokov)

10.00 Sv. omša za farnosť

14.30 Sv. ruženec + výmena tajomstiev© 2020 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.