Hygienik

                                                                                                                                                       Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                 

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

 

15.06. Pondelok

 

18.00 Spoveď

18.30 Sv. omša + Mária Bížová (1. výročie)

 

16.06. Utorok

 

18.00 Spoveď

18.30 Sv. omša + Ján Bumbera

 

17.06. Streda

 

18.00 Spoveď 

18.30 Sv. omša + Ján

 

18.06. Štvrtok

Sv. omša z nasledujúcej slávnosti

 

 

18.00 Spoveď

18.30 Sv. omša + Jozef a Mária Mičejoví

 

 

19.06. Piatok

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO (SLÁVNOSŤ)

 

18.00 Spoveď 

18.30 Sv. omša + Anna (20. výročie), Jozef, Mária, Andrej

 

20.06. Sobota

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie - NSPM (spomienka)

Večerná sv. omša z nasledujúcej nedele

 

7.00 Modl. večeradlo

8.00 Sv. omša na odčinenie urážok NSPM

14.00 Sv. omša sobášna (Krišo – Tomášová)

18.30 Sv. omša ZBP bohuznámi manželia (50. výročie sobáša)

 

21.06. Nedeľa

12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

7.30 Sv. omša (SENIORI) ZBP Mária (70 rokov)

9.00 Sv. omša za farnosť

10.30 Sv. omša ZBP Peter Kačur (60 rokov)© 2020 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.