Hygienik

                                                                                                                                                       Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                 

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

 

18.05. Pondelok

Prosebný deň

 

17.30 Spoveď (pri okne kancelárie)

18.00 Sv. omša + + Júlia Fincická (nedož. 110 r.) a Ján Soták (nedož. 110 r.)

 

19.05. Utorok

Prosebný deň

 

17.30 Spoveď (pri okne kancelárie)

18.30 Sv. omša + Jozef Keleš

 

20.05. Streda

Sv. omša z nasledujúcej slávnosti

 

16.00 Sv. omša na úmysel celebranta

18.30 Sv. omša + Kamil Samsely

21.05. Štvrtok

Nanebovstúpenie Pána (slávnosť) – prikázaný sviatok

 

16.00 Sv. omša + Michal a Mária, Jozef a Anna Gonosoví

18.30 Sv. omša za farnosť

 

 

22.05. Piatok

Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky (ľubovoľná spomienka)

 

17.30 Spoveď (pri okne kancelárie)

18.30 Sv. omša + Ján a Margita Durkošoví

 

23.05. Sobota

Prvá sobota v mesiaci

 

 

18.30 Sv. omša + Helena Fedačková

 

24.05. Nedeľa

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

7.30 Sv. omša (SENIORI) + Ján Bumbera

9.00 Sv. omša ZBP Ľubica, Jaroslava a Ondrej

10.30 Sv. omša za farnosť© 2020 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.