Vytlačiť

Kostol sv. Anny a Kostol sv. Joachima a Anny

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Lokalitu stavby prvého kostola v Čemernom nepoznáme. Kostol – kaplnka zvalený v rokoch 1934 – 1935, pochádzal z roku 1754. Dokazuje to časť barokového portála, ktorý bol pôvodne umiestnený v ohrade kostola pri bráne. Obe barokové krídla fragmentu sa pri rozširovaní sakristie navždy stratili. Časť fragmentu s jasne vyrytým a viditeľným dátumom ANNO 1754 sa zachoval a je vmurovaný do sokľa pristavanej sakristie kostola sv. Joachima a Anny.

 

Pôvodný kostol sv. Anny

Pôvodný kostol bol zasvätený sv. Anne. Mal kruhovitý tvar a pripomínal rotundu. Bol prikrytý šindľom. Po jeho pravej strane stála drevená zvonica s jedným zvonom. Nachádzal sa v priestore svätyne kostola sv. Joachima a sv. Anny, ktorý mal barokový interiér. Svedčí o tom jeho hlavný oltár, ktorý sa zachoval a teraz je umiestnený po ľavej strane pod chórom. V súčasnosti je zrenovovaný, pozlátený, daný do pôvodného stavu.

Okrem oltára sa z kostola zachovali aj sochy dvoch anjelov z roku 1770, umiestnené po oboch stranách terajšieho oltára. Po pravej strane víťazného oblúka sa nachádza pôvodný barokový oltár sv. Joachima a sv. Anny, spolu s Pannou Máriou. Veľkosť olejomaľby meria približne 155x120 cm a je z roku 1770. Okolie obrazu obopína pôvodný rokokový lem, ktorý je takisto po renovácii. Autor obrazu nie je známy. Ďalším artefaktom je cínový svietnik z 18. storočia, ktorého dekór je z akantu.Veľkou vzácnosťou je aj strieborný barokový pacifikál z 18. storočia, tepaný dekórom akantu. Kríž je ukončený trojlístkami.

Na chóre kostola sv. Joachima a Anny sa nachádza obraz Panny Márie s Ježiškom na rukách. Je to olejomaľba z roku 1911, toho času značne poškodená, pozoruhodnej veľkosti. Autorom obrazu je Koparz. Po pravej strane pod chórom sa nachádza olejomaľba Krista na kríži z roku 1928, ktorej autorom je Gutenberg.

V sakristii kostola sv. Joachima a sv. Anny sa nachádza kalich, v ktorého chronistiku je uvedené, že pochádza z roku 1763. Tento kalich z vďačnosti pre kaplnku sv. Anny daroval Michal Lasztorsz (prečítal a z latinčiny preložil Tadeusz Pietras, OSPPE). Tento kalich je najstaršou objavenou pamiatkou kostola postaveného v roku 1754. Pamiatkové predmety, okrem obrazu na chóre a pod chórom, sú uvedené v štátnych záznamoch knihy pamiatok Východoslovenského kraja – hnuteľné. Pamiatkový ústav v Prešove opätovne urobil v roku 1995 revíziu zachovaných pamiatok v kostole a súčasne aj hĺbkový prieskum. A tak boli objavené ďalšie sakrálne predmety pochádzajúce z 18. storočia. Sú evidované a pamiatkovo chránené.

Súčasníci odhadujú priemer kruhu starého kostola z roku 1754 na 8 – 11 metrov. Výška múrov kostola merala okolo 7 – 8 metrov. Hlavný oltár stál východne od vchodu do kostola sv. Joachima a Anny a nad ním visel spomínaný obraz sv. Joachima a sv. Anny. Nezachoval sa ani pôvodný zvon zo zvonice, ba ani bohoslužobné predmety a ornáty. Pred vchodom do kostola bol výklenok s pôvodnou barokovou sochou sv. Anny, ktorá zmizla bez stopy.

 

Kostol sv. Joachima a Anny

Kostol sv. Joachima a Anny z roku 1937 je postavený v secesne historizujúcom slohu na mieste starého kostola. Táto stavba najlepšie vystihuje sloh sakrálnych stavieb stavaných v 30. rokoch 20. storočia na východnom Slovensku. V súčasnosti je priečelie kostola pamiatkovo chránené.

V roku 1999 bol hlavný oltár, pôvodný oltár z kostola sv. Anny, sochy anjelov, obraz sv. Joachima a sv. Anny aj s lemom zreštaurované, pozlátené a obnovila sa pôvodná farba. Na hlavnom oltári sa nachádza kríž s relikviami bl. Jána Bosca. V roku 2002 bolo nádvorie kostola spolu s vchodom do sakristie rozšírené a bola položená dlažba. Priestor pred vchodom do kostola sa tak rozšíril k parku pred kostolom.

Pri výkope základov terajšieho kostola sa odkryli hroby s kostrami. Vo vykopaných hroboch sa nachádzali kostry, zvyšky mníšskeho habitu, biretu, dokonca aj knihy. Vykopávky sú uložené v strede kostola.

Zvony

Zvony nesú obyčajne meno niektorého svätca, čím sa zvon zveruje pod jeho ochranu. Osudy zvonov sú spojené s osudmi ľudí, ktorí ich voľakedy počúvali a na ich výzvy skladali svoje ruky k modlitbe. Vo veži kostola sv. Joachima a Anny v Čemernom sa nachádzajú tri zvony.

Zvon sv. Anny – je najväčším zvonom, priemer 93 cm, hĺbka 66 cm, výška 68 cm. Nachádza sa na ňom text: „K väčšej sláve Božej! Čemerné X. Rok P. 1934. „Akord“ Slévarna zvonov Užhorod 1934. Na reliéfe je znázornená sediaca sv. Anna, pri nej kľačiaca Panna Mária s knihou. Nápis okolo reliéfu: „Svätá Anno oroduj za nás!“ Veniec je zdobený dubovými ratolesťami. Po obvode sa nachádza 7 zväzkov poľných kvetov.

Zvon Cyril a Metod – priemer 76 cm, hĺbka 54 cm, výška 57 cm. Text v páske zvona: „ Akord“ Slévarna Užhorod 1934. Nápis na zvone: „K väčšej sláve Božej! Čemerné X Rok P. 1934“. Na reliéfe sú znázornené postavy sv. Cyrila a Metoda. Z opačnej strany je nápis: „ Sv. Cyril a Metod: Za Boha a národ“. Veniec je zdobený dubovou ratolesťou a vinnou révou.

Zvon Ján Krstiteľ – je najmenším zvonom, priemer 59 cm, hĺbka 46 cm, výška 56 cm. Text v páske po obvode čepca: Buchner: Priem. Uč. Spol. Prešov. Text písaný azbukou - /tento zvon uliaty na česť a slávu sv. Jána Krstiteľa pre cerkev obce/. Z druhej strany text: „Ňagov v roku 1922“.

Zvony sv. Joachima a Anny a sv. Cyrila a Metoda boli uliate v Užhorode v roku 1934. Kostol bol posvätený v roku 1937. Je pravdepodobné, že zvony určené pre kostol boli objednané a uliate skôr, než sa započalo so samotnou demoláciou starého chrámu. Predchádzajúci kostol sa začal búrať o rok neskôr Zvony boli slávnostne prevezené na vozoch z fary z Vechce. Prevozu a procesie sa zúčastnili veriaci z Čemerného oboch obradov, tesne pred dokončením terajšieho kostola.

Podrobným prieskumom medzi súčasníkmi a pamätníkmi sa zistilo, že zvon Jána Krstiteľa bol dodatočne namontovaný až v roku 1938, keď sa zistilo, že pôvodný najmenší zvon praskol a bol demontovaný. Pôvodne boli objednané a vysvätené tri zvony, tóninou súzvučné. Zvon Jána Krstiteľa bol zakúpený dodatočne. V súčasnosti sa s ním veľmi málo zvoní. Je uliaty v úplne inej tónine ako prvé dva zvony a tak jeho zvuk pôsobí disharmonicky.

Informácie poskytol MVDr. Pavol Bindas z knihy Minulosť a prítomnosť RKC v Čemernom