Hygienik

                                                                                                                                                       Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                 

Sviatosť manželstva

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

  

Pre uzatvorenie sviatosti manželstva je potrebné splniť tieto podmienky:

 

- osobné ohlásenie sa snúbencov na farskom úrade minimálne 3 mesiace vopred pred zamýšľaným termínom svadby

 

Všetky ostatné podmienky budú dohodnuté osobne s kňazom.© 2020 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.