Hygienik

                                                                                                                                                       Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                 

Úloha na dnešnú detskú sv. omšu 10.5.

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Drahé decká, úloha na dnešnú detskú sv. omšu je - napísať aspoň jednu vec, za ktorú ďakujete nášmu Nebeskému Otcovi. Teším sa. Innocent© 2020 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.