Celý deň

Púť na horu Butkov

Bratstvo Modlitby mužov pozýva na púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov dňa 9. augusta. Nahlásiť sa možno u pána Alberta Šusta.