V novom školskom roku pokračujeme v katechéze ”Božie Slovo na nedeľu” a preto: ”S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.”

Sledujte nás: