Farnosť je miestom, kde človek získava bezprostrednú a základnú skúsenosť s tým, čo je Cirkev. „V určitom zmysle ona je Cirkvou, ktorá žije uprostred domov svojich synov a dcér.“ (Christifideles laici 26) 

Dňa 1. júla 2002 vstúpil do platnosti dekrét o novozriadení Rímskokatolíckej farnosti sv. Joachima a sv. Anny v Čemernom, ktorý schválil a podpísal košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, dňa 3. mája 2002, na sviatok apoštolov sv. Filipa a Jakuba. Filiálka Čemerné patrila do roku 2002 pod správu farnosti Vechec.

Vznik farnosti

1. júla 2002

Kostoly

Kostol sv. Joachima a Anny

Farský kostol Fatimskej Panny Márie

Relikvie

Relikvia bl. Zdenky Schelingovej

Relikvia sv. Františka Marto

Relikvia sv. Hyacinty Marto

Farský erb

Popis erbu

V modrom štíte na zelenej oblej pažiti dva privrátené strieborné holúbky v zlatej zbroji, prevýšené striebornou, zlato prepásanou ľaliou a zlatou otvorenou listovou korunou so striebornými perlami. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným uzlom na čiernej šnúre.

Vysvetlenie významu jednotlivých prvkov erbu

Modrá farba štítu a zelená oblá pažiť majú pôvod v erbe obce Čemerné, na ktorej území sa farnosť nachádza. Ľalia prevýšená korunou je symbolom Fatimskej Panny Márie, ktorej je farnosť zasvätená. Dvojica holúbkov pripomína patrocínium druhého kostola na území farnosti, ktorý je zasvätený sv. Joachimovi a Anne. Čierny kňazský klobúk s jedným čiernym strapcom na čiernej šnúre na každej strane prináleží, podľa pravidiel cirkevnej heraldiky, farárovi a farnosti.

Autor heraldického návrhu a kresby: doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.

Erb schválil dňa: 21/III/2022 v Nitre heraldický konzultor KBS doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.