Farnosť je miestom, kde človek získava bezprostrednú a základnú skúsenosť s tým, čo je Cirkev. „V určitom zmysle ona je Cirkvou, ktorá žije uprostred domov svojich synov a dcér.“ (Christifideles laici 26) 

Dňa 1. júla 2002 vstúpil do platnosti dekrét o novozriadení Rímskokatolíckej farnosti sv. Joachima a sv. Anny v Čemernom, ktorý schválil a podpísal košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, dňa 3. mája 2002, na sviatok apoštolov sv. Filipa a Jakuba. Filiálka Čemerné patrila do roku 2002 pod správu farnosti Vechec.

Vznik farnosti

1. júla 2002

Kostoly

Kostol sv. Joachima a Anny

Farský kostol Fatimskej Panny Márie

Relikvie

Relikvia bl. Zdenky Schelingovej

Relikvia sv. Františka Marto

Relikvia sv. Hyacinty Marto

Farský erb

V pozadí erbu sú farby Čemerného – modrá a zelená.

V jeho strede sa nachádza ďalší symbol Čemerného – kapusta.

Hore nad ňou je korunka Panny Márie ako symbol Fatimskej Panny Márie, ktorej je farský kostol zasvätený.

Symboly dvoch patrónov  starého kostola sú zobrazené v jeho dolnej časti.

Na ľavej strane kniha – symbol sv. Anny a na pravej lopatka – symbol sv. Joachima.