Miništranti Košickej arcidiecézy sa stretli v sobotu 25. mája 2019 na podujatí MIKE 2019 pri kostole Kráľovnej pokoja na Sídlisku III  v Prešove. Podľa organizátora podujatia Mareka Rojáka je akcia MIKE odmenou pre chlapcov, ktorí počas roka slúžia pri oltári. Cieľom stretnutia  je spoločne strávený čas,  zábava a hry. Podujatie sa začalo svätou omšou, v…

V sobotu, 23. júna, sa uskutočnil ďalší ročník stretnutia miništrantov našej arcidiecézy, s názvom MIKE. Ako inak, aj miništranti našej farnosti tam mali svoje zastúpenie v počte 11 kusov + 1 bohoslovec:-) Celé to začalo sv. omšou, ktorú celebroval o. arcibiskup B. Bober, a počas ktorej si naši chlapci obnovili svoj miništrantský sľub. Po nej…

V sobotu, 8.11.2014 sa uskutočnil v Košiciach arcidiecézny futbalový turnaj organizovaný ACM-kom. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – starší (15-25) a mladší (do 15). Do mladšej kategórie sa prihlásilo 6 tímov, medzi nimi i 7 našich chlapcov z Čemerného. Aby systém turnaja bol čo najspravodlivejší, hralo sa ligovým spôsobom – každý s každým. Už od úvodu sa tabuľka…

Sledujte nás: