Miništranti Košickej arcidiecézy sa stretli v sobotu 25. mája 2019 na podujatí MIKE 2019 pri kostole Kráľovnej pokoja na Sídlisku III  v Prešove.

Podľa organizátora podujatia Mareka Rojáka je akcia MIKE odmenou pre chlapcov, ktorí počas roka slúžia pri oltári.

Cieľom stretnutia  je spoločne strávený čas,  zábava a hry. Podujatie sa začalo svätou omšou, v ktorej košický arcibiskup Bernard Bober povzbudil miništrantov k vydávaniu svedectva na svätých omšiach, ale aj v každodennom živote.

Program stretnutia MIKE prebiehal následne na priestranstve vedľa kostola Kráľovnej pokoja. Súčasťou programu boli aj športové súťaže medzi jednotlivými družstvami farností.

Záver stretnutia patril modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Po záverečnom požehnaní na cestu sa miništranti plní zážitkov rozpŕchli do svojich domovom.

Sledujte nás: