V kántrový piatok 17. septembra sme pri svätej omši ďakovali Pánovi za tohtoročnú úrodu. Poďakovanie sme predĺžili po nedeľné sväté omše, aby sme sa čím viacerí pripojili k vďakyvzdaniu. S prinesenými plodmi zeme sa následne podelíme s deťmi v detskom domove vo Vranove nad Topľou. Ďakujeme všetkým darcom.

Septembrová „fatimská 13-tka“ sa v našej farnosti slávila v pondelok 13. septembra svätou omšou so spomienkou na toto zjavenie Panny Márie. Pred sv. omšou sme sa modlili večeradlo k Panne Márii a sv. ruženec, ktorý sa vytrvalo modlili deti, hostia z Farnosti Božieho milosrdenstva zo Sniny. Pútnikov s ich duchovným otcom Petrom Fogašom, ktorý na úmysly pútnikov sv. omšu…

Ďakujeme Pánovi za dar pekného dňa a spoločenstva pri putovaní do kostola sv. Jozefa, robotníka, a návšteve obce Zemplínske Hámre v sobotu 11.9. Po sv. omši sme navštívili miestne múzeum baníctva a železiarstva, obecný rekreačno-športový areál a nakoniec sme sa občerstvili gulášom a zákuskom domácej výroby.

Ďakujeme o. kaplánovi Matúšovi z gréckokatolíckej farnosti v Čemernom za pozvanie spoločne ukončiť prázdniny a privítať nový školský rok – modlitbou, občerstvením a športovo-spoločenskými aktivitami.

Duchovná príprava na príchod pápeža Františka. Myšlienky pápeža Františka k evanjeliu dňa od 30. augusta do 4. septembra 2021.   Myšlienky pápeža Františka, 30. 8. Pondelok 22. týždňa v Cezročnom období (Lk 4, 16-30) „Je tu riziko, ktoré sa týka všetkých nás:  domnievame sa, že o niekom toho vieme veľa, no žiaľ ho nálepkujeme  a vytesňujeme na základe…

Komunita Emanuel v spolupráci s mládežníckymi organizáciami Košickej arcidiecézy (UPeCe PO, UPeCe KE, ACM KE) pozýva mladých ľudí prihlásiť sa do Evanjelizačnej školy sv. Ondreja – EŠO. Štúdium je  zamerané na získanie evanjelizačných vedomostí a zručností s cieľom vytvorenia misijných tímov a organizovania misijných výjazdov a evanjelizačných aktivít. Formácia bude prebiehať počas 4 semestrov v…

Myšlienky pápeža Františka k evanjeliu dňa od 23. do 28. augusta 2021.   Myšlienky pápeža Františka, 23. 8. Pondelok 21. týždňa v Cezročnom období (Mt 23, 13. 15-22) „Aby ťa bohatstvo nezväzovalo, musíš si vytvoriť odstup a modliť sa k Pánovi. Ak ti bohatstvo dal Pán, dal ti ho na odovzdanie ďalším, aby si v jeho mene vykonal pre…

Stránka 1 z 121 2 3 12
Sledujte nás: