Súčasný farár

Marcel Stanko

farár
2017 -

Bývalí kňazi farnosti

Marek Kunder

farár
2002 - 2017

Martin Čelovský

kaplán
2006 - 2007 (+2007)

Anton Tatarko

kaplán
2009 - 2017 (+2018)