V nedeľu, 20. júna, prijalo 15 našich birmovancov sviatosť birmovania z rúk o. biskupa Mareka Forgáča. Pripojila sa k nim aj jedna farníčka sečovskej farnosti. Vďaka Bohu a všetkým zainteresovaným za krásnu slávnosť. Nech prinesie veľa úžitku v našich životoch.

Prosíme, zapojte sa do duchovnej prípravy našich mladých na prijatie sviatosti birmovania. Kliknite na názov tohto článku a potom na žrebovacie koleso. Vyžrebujte si jedného kandidáta na prijatie sviatosti birmovania a na mailovú adresu birmovancicemerne@gmail.com zašlite jeho meno, aby sme vedeli, či sú všetci duchovne adoptovaní. Vyžrebovaného si beriete do svojich každodenných modlitieb, aby dotyčný mladý človek…

Sledujte nás: