V nedeľu, 4. júna, prijalo 26 našich birmovancov sviatosť birmovania z rúk o. arcibiskupa Bernarda Bobera. Vďaka Bohu, o. Marcelovi, animátorom Janke, Dadke, Ondrejovi a všetkým zainteresovaným za krásnu slávnosť….

V sobotu 18. marca sme s našimi birmovancami navštívili  Domček vo Vysokej nad Uhom a zoznámili sa s príbehom blahoslavenej Anky Kolesárovej. Spolu s birmovancami z Nižného Hrušova sme prežili…

Po ceste, večeri a svätej omši sme začali víkend v Obišovciach pri Ružencovej Panne Márii v Pútnickom dome blahoslavenej Anny Kolesárovej.

Na Veľký piatok o 11:00 sa v kostole konala pobožnosť krížovej cesty. Konala sa za spoluúčasti birmovancov a obetovali sme ju za celú našu farnosť. Táto krížová cesta bola naším…

V nedeľu, 20. júna, prijalo 15 našich birmovancov sviatosť birmovania z rúk o. biskupa Mareka Forgáča. Pripojila sa k nim aj jedna farníčka sečovskej farnosti. Vďaka Bohu a všetkým zainteresovaným…

Prosíme, zapojte sa do duchovnej prípravy našich mladých na prijatie sviatosti birmovania. Kliknite na názov tohto článku a potom na žrebovacie koleso. Vyžrebujte si jedného kandidáta na prijatie sviatosti birmovania…

Sledujte nás: