V nedeľu, 20. júna, prijalo 15 našich birmovancov sviatosť birmovania z rúk o. biskupa Mareka Forgáča.

Pripojila sa k nim aj jedna farníčka sečovskej farnosti.

Vďaka Bohu a všetkým zainteresovaným za krásnu slávnosť. Nech prinesie veľa úžitku v našich životoch.

Sledujte nás: