Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva Vás srdečne pozýva na spoločné prežitie Nedele Božieho milosrdenstva v Nižnom Hrušove so slávnostnou svätou omšou o 10:30 vo farskom kostole Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

Prajeme Vám a vyprosujeme hlboké prežitie Veľkonočných sviatkov a hojnosť milostí od nášho Zmŕtvychvstalého Pána.

S úctou a vďakou

sr. M. Hedvig a sr. M. Alžbeta

Sledujte nás: