Krížová cesta žien a pôstna kázeň

 V dnešnú štvrtú pôstnu nedeľu sme sa v našom chráme opäť stretli pri pobožnosti krížovej cesty… „Pane, tak ako Ťa na Tvojej krížovej ceste sprevádzali rôzne ženy, tak aj pri tej dnešnej, ťa sprevádzali ženy našej farnosti. Obetovali ju za ženy na celom svete. Prosili, aby bolo čím viac skutočných kresťanských žien, ktoré budú verné Tebe Bože, Tvojmu slovu i svojmu poslaniu“.

Po krížovej ceste sme sa započúvali do témy pôstnej kázne s otcom Petrom Ceľuchom, špirituálom Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach. Dnešnou témou bolo pokánie. Povedal: „celý proces pokánia a zmierenia je vlastne návratom do domu Otca. Aká je najistejšia cesta pokánia, cesta domov k Bohu? Je to vziať každý deň svoj kríž a nasledovať Ježiša, niesť svoj každodenný kríž pevne. Sme tu v pôstnom období aj nato, aby sme možno aj cez tieto príhovory a kázne našli spôsob ako sa vrátiť späť do Domu Otca…“

Sledujte nás: