V sobotu 9.12. navštívili niektorí členovia Modlitbového bratstva mužov sv. Jozefa našej farnosti svojho spolubrata p. Juraja Bamburáka v sociálnom zariadení v Zámutove. V ten deň popoludní piekli deti na…

V prvú septembrovú sobotu členovia Ružencového bratstva spolu s naším duchovným otcom Marcelom putovali na Fatimskú sobotu do Obišoviec. Fatimská sobota bola spojená s kňazskými rekolekciami a s požehnaním nového vonkajšieho oltára v pútnickom areáli diecéznej…

Cieľom našej farskej púte  od 20.8. do 26.8. bolo Medžugorje. Medžugorje je dedina v Bosne a Hercegovine, kde sa 25.6.1981 zjavila Panna Mária 6-tim mladým ľuďom. Odvtedy sú tu zjavenia nepretržite až…

Vďaka členom Modlitbového bratstva mužov sv. Jozefa a pani Anne Bičejovej sme v sobotu 11.3. urobili radosť pánovi Jurajovi Bamburákovi návštevou a spoločnou modlitbou v domove pre seniorov v Zámutove….

Advent nás pripravuje na oslavu sviatkov príchodu Spasiteľa na tento svet. Toto obdobie je spojené s mnohými zaujímavými tradíciami a tiež s veľkým liturgickým bohatstvom. O advente hovoríme s o. Marekom Ondrejom a tradičné adventné zvyky…

Modlitbové bratstvo mužov našej farnosti zorganizovalo v pondelok 21.11. návštevu cintorína v Cejkove, kde je pochovaný otec Štefan Šanta. V ten deň by sa bol dožil 80-ky a blíži sa…

Po popoludňajšej pobožnosti v nedeľu 2. októbra boli členovia Ružencového bratstva pozvaní na pohostenie do nášho pastoračného centra. Vďaka patrí tým, ktorí ho pripravili a všetkým zúčastneným za milé spoločenstvo.

V utorok 9.8. sme sa dočkali očakávaného putovania s bratstvom Modlitby mužov. Zároveň sme na vrchu Butkov v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva požehnali novú farskú sochu sv. Jozefa Robotníka, ktorý…

V utorok 26.10. navštívili seniori-ruženčiari našej farnosti diecéznu svätyňu Ružencovej Panny Márie v Obišovciach. S vďakou i prosbou za seba, svojich drahých a za všetkých seniorov našej farnosti, keďže október…

Nielen modlitbami pomáhajú vo farnosti účastníci pravidelných modlitieb mužov. V pondelok 04.10. sa už po druhýkrát v poslednom čase zišli niektorí z nich na brigádu ku kostolu sv. Anny a…

Page 1 of 21 2
Sledujte nás: