V utorok 26.10. navštívili seniori-ruženčiari našej farnosti diecéznu svätyňu Ružencovej Panny Márie v Obišovciach. S vďakou i prosbou za seba, svojich drahých a za všetkých seniorov našej farnosti, keďže október je mesiacom ruženca a zároveň mesiacom úcty k starším. Po privítaní sprístupnil pán farár o. Michal Harakaľ pútnikom k nahliadnutiu i nové pastoračné centrum bl….

Nielen modlitbami pomáhajú vo farnosti účastníci pravidelných modlitieb mužov. V pondelok 04.10. sa už po druhýkrát v poslednom čase zišli niektorí z nich na brigádu ku kostolu sv. Anny a Joachima. Tentokrát priblížili interiér kostola o krok k pôvodnému stavu odstránením dreveného obkladu. Vďaka.

Ďakujeme Pánovi za dar pekného dňa a spoločenstva pri putovaní do kostola sv. Jozefa, robotníka, a návšteve obce Zemplínske Hámre v sobotu 11.9. Po sv. omši sme navštívili miestne múzeum baníctva a železiarstva, obecný rekreačno-športový areál a nakoniec sme sa občerstvili gulášom a zákuskom domácej výroby.

V stredu 11.8., v deň spomienky na sv. Kláru a sv. Zuzanu, sme putovali najprv k Matke Božej na Mariánsku horu pri Levoči, a potom k sv. Filoméne do Spišského Podhradia na návštevu výročného stretnutia Arcibratstva svätej Filomény. Vďaka Bohu a všetkým zúčastneným za Ducha plný deň. o. Marcel

„Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!“ (Kol 3,23-24) S týmto slovkom do dňa sa opäť aj tohto roku pustilo do pečenia vianočných oblátok, ktoré nám budú pri našich štedrovečerných stoloch pripomínať prácu rúk a ochotu obetovať čas pri spoločnej…

Sledujte nás: