Modlitbové bratstvo mužov našej farnosti zorganizovalo v pondelok 21.11. návštevu cintorína v Cejkove, kde je pochovaný otec Štefan Šanta. V ten deň by sa bol dožil 80-ky a blíži sa 10. výročie jeho úmrtia. V mene celej farnosti Čemerné sme na jeho hrob položili veniec a obetovali modlitbu posvätného ruženca a korunky Božieho milosrdenstva. Aj sme sa v neďalekých Viničkách pohostili v jeho mene.

Ďakujeme pánovi Markovi Záhorákovi za požičanie osemmiestneho vozidla a pani Janke Radovej za obstaranie venca.

Nech odpočíva v pokoji…

Sledujte nás: