Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sme sa spolu zabavili na farskom dvore, občerstvili rôznymi pochúťkami a túto oslavu zakončili svätou omšou v starom kostole sv. Anny a Joachima.

Hudba, zábavná atmosféra, pocit radosti, i šťastný smiech detí sa ozýval v priestoroch tančiarne pri ZŠ Kukučínova uplynulú nedeľu. Dôvod? Karneval, sprevádzaný nie len veselými pesničkami a tancom, ale aj…

Vystúpenie detí vo sviatok Narodenia Pána

Vo všetkých kostoloch na Slovensku sa 22. októbra slávila Misijná nedeľa. Je to najstaršia a najväčšia akcia solidarity na celom svete. Tento rok sa zvýšená pozornosť zamerala na pomoc pre jednu africkú krajinu,…

V sobotu 30.9.2023 sa deti našej farnosti opäť zišli na nácviku Detského zboru FPM. Toto stretnutie započalo hudobne a vyvrcholilo tvorivo i duchovne. Po príprave piesní na budúcu detskú omšu…

Posledný júlový deň sa popoludní na farskom dvore niesol v radostnom a súťaživom duchu, vďaka animátorom a zúčastneným.

Predvianočná atmosféra na fare v sobotu 10.12.

V stredu 7.12. nás po detskej svätej omši prekvapila návšteva sv. Mikuláša. Ďakujeme mu za príklad života Kristovho učeníka ale i za dary pre nás. A ďakujeme aj všetkým jeho…

V sobotu 12.11. sa vydarilo ďalšie popoludnie detí v priestoroch nášho pastoračného centra. Prísť môžete každú sobotu okrem prázdnin o 13.30 (cez dvor). Vďaka všetkým zúčastneným a animátorke Márii.

Page 1 of 21 2
Sledujte nás: