Posledný júlový deň sa popoludní na farskom dvore niesol v radostnom a súťaživom duchu, vďaka animátorom a zúčastneným.

Predvianočná atmosféra na fare v sobotu 10.12.

V stredu 7.12. nás po detskej svätej omši prekvapila návšteva sv. Mikuláša. Ďakujeme mu za príklad života Kristovho učeníka ale i za dary pre nás. A ďakujeme aj všetkým jeho…

V sobotu 12.11. sa vydarilo ďalšie popoludnie detí v priestoroch nášho pastoračného centra. Prísť môžete každú sobotu okrem prázdnin o 13.30 (cez dvor). Vďaka všetkým zúčastneným a animátorke Márii.

Vo všetkých kostoloch na Slovensku sa 23. októbra slávila Misijná nedeľa. Je to najstaršia a najväčšia akcia solidarity na celom svete. Tento rok sa zvýšená pozornosť zamerala na pomoc pre…

Aj v tomto roku nám vyšlo nedeľné októbrové popoludnie pre rodiny. Vďaka nebeskému Otcovi za krásne počasie a organizátorom, rodičom, deťom i kuchárovi za vydarenú akciu. Pri tejto príležitosti deti…

Vďaka všetkým animátorom a účastníkom za tohtoročný jubilejný 20. ročník farského letného tábora (25.7-29.7). Aj za potáborovú opekačku v nedeľu 7.8. Veríme, že sme sa s Dadkou-vedúcou nelúčili definitívne, aj…

Vo všetkých kostoloch na Slovensku sa 24. októbra slávila Misijná nedeľa. Je to najstaršia a najväčšia akcia solidarity na celom svete. Tento rok sa zvýšená pozornosť zamerala na pomoc pre…

V novom školskom roku pokračujeme v katechéze ”Božie Slovo na nedeľu” a preto: ”S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.”

Page 1 of 21 2
Sledujte nás: