V sobotu 30.9.2023 sa deti našej farnosti opäť zišli na nácviku Detského zboru FPM.

Toto stretnutie započalo hudobne a vyvrcholilo tvorivo i duchovne. Po príprave piesní na budúcu detskú omšu prišla na rad veselá vychádzka za gaštanmi. Po návrate na farský dvor nasledovalo kreatívne tvorenie rôznych obrazcov z “ ulovených“ gaštanov. Príjemnou bodkou bola spoločná modlitba.

Všetci sme sa spoločne zabavili, tešíme sa a zároveň všetkých pozývame na budúce stretnutia.

Sledujte nás: