Vďaka všetkým zúčastneným procesie na Palmovú (Kvetnú) nedeľu od kostola sv. Anny a Joachima do farského kostola pred svätou omšou o 10.00 hod. Predovšetkým Chrámovému zboru Fatimskej Panny Márie, ktorý…

V utorok 5. apríla 2022 sa v našom kostole nahrával diplomový koncert Chrámového speváckeho zboru Fatimskej Panny Márie, ktorý dirigovala Dadka Slivková. Aj keď bol tento koncert neverejný, v priebehu…

Zbor vznikol v apríli 2003 z iniciatívy prvej zbormajsterky Márie Mendel. V začiatkoch mal zbor okolo 26 – 28 členov. Tvorili ho muži a ženy. V tej dobe boli speváci…

Vianoce sa blížia a my poctivo cvičíme. Ďakujeme našej dirigentke za venovaný čas a trpezlivosť.

Sledujte nás: