Vďaka všetkým zúčastneným procesie na Palmovú (Kvetnú) nedeľu od kostola sv. Anny a Joachima do farského kostola pred svätou omšou o 10.00 hod.

Predovšetkým Chrámovému zboru Fatimskej Panny Márie, ktorý pred dvoma týždňami viedol aj pobožnosť krížovej cesty. Vtedy to bolo aj s pôstnou kázňou o. Jozefa Kohuta, ktorému ešte raz vďaka za radostnú prítomnosť medzi nami.

Sledujte nás: