Počas Pôstneho obdobia sme pozvaní rozjímať nad Ježišovým utrpením aj vďaka pobožnosti krížovej cesty.

Spoločne sme sa ju modlili v našom farskom kostole aj počas týždňa, pred svätou omšou v stredu s deťmi a v piatky s birmovancami. Vďaka deťom, rodičom i birmovancom a animátorom za obetu vášho času. A, samozrejme, ďakujem detským i mládežníckym spevákom a hudobníkom.

Verím, že to bolo pre všetkých obohacujúce. V nedele sa predmodlievali jednotlivé združenia veriacich, v dnešnú Palmovú nedeľu zástupcovia rodín našej farnosti.

o. Marcel

Sledujte nás: