Latest Past Udalosti

X. výročie konsekrácie kostola

V piatok si pripomenieme októbrové zjavenie Panny Márie vo Fatime a zároveň oslávime okrúhle 10. výročie posviacky nášho farského kostola. Všetci sme pozvaní zúčastniť sa tejto slávnosti. Modlitbové večeradlo: 17:30 + sprievod Svätá omša: 18:30 za dobrodincov farskébho kostola (na úmysly pútnikov celebruje o. Marek Kunder, prefekt)