Opatrenia podľa Covid Automat

Aktuálne číslo farského časopisu Mariannum

Aktuality

V kántrový piatok 17. septembra sme pri svätej omši ďakovali Pánovi za tohtoročnú úrodu. Poďakovanie…

Septembrová „fatimská 13-tka“ sa v našej farnosti slávila v pondelok 13. septembra svätou omšou so…

Ďakujeme Pánovi za dar pekného dňa a spoločenstva pri putovaní do kostola sv. Jozefa, robotníka,…

Ďakujeme o. kaplánovi Matúšovi z gréckokatolíckej farnosti v Čemernom za pozvanie spoločne ukončiť prázdniny a…

Duchovná príprava na príchod pápeža Františka. Myšlienky pápeža Františka k evanjeliu dňa od 30. augusta do…

Komunita Emanuel v spolupráci s mládežníckymi organizáciami Košickej arcidiecézy (UPeCe PO, UPeCe KE, ACM KE)…

Myšlienky pápeža Františka k evanjeliu dňa od 23. do 28. augusta 2021.   Myšlienky pápeža Františka,…

Predstavenie farnosti

Kto sme?

ornament1

Farnosť je miestom, kde človek získava bezprostrednú a základnú skúsenosť s tým, čo je Cirkev. „V určitom zmysle ona je Cirkvou, ktorá žije uprostred domov svojich synov a dcér.“ (Christifideles laici 26)

História farnosti

ornament1Z dostupných historických prameňov vieme, že prvá zmienka o kostole v našej obci, ktorý bol zasvätený sv. Alžbete z rodu uhorských Arpádovcov, pochádza z roku 1335. Ďalšie osudy farnosti počas temer 2. storočí nepoznáme.

Kostoly farnosti

ornament1V našej farnosti sa môžeme tešiť z toho, že na stretnutie s Pánom máme dva kostoly. Pôvodný kostol zasvätený rodičom Panny Márie (sv. Joachim a sv. Anna) a tzv. nový, ktorý je zasvätený Fatimskej Panne Márii.

Fatimské zjavenia

ornament1Fatima je stále aktuálna. Posolstvo Panny Márie obsahuje liek na nové
nebezpečenstva pre ľudstvo. Celé posolstvo Fatimy, je možné vložiť do troch slov: obrátenie, pokánie a modlitba. Posolstvu Fatimy, musíme veriť a žiť podľa neho.

Nadchádzajúce udalosti

Panna Mária deťom vo Fatime

„Modlite sa každý deň ruženec, aby ste vyprosili svetu mier a koniec vojny.“

Všetci ľudia dobrej vôle sa denne môžu a majú modliť ruženec. Prečo? Aby sme vošli do kontaktu s Bohom, ďakovali za jeho dobrodenia a prosili ho o milosti, ktoré máme za potrebné.
bl. Zdenka Schelingová

"Ježiša poznávaš takou mierou, akou mu chceš patriť."

Aká úžasná pravda a hĺbka je ukrytá v týchto slovách. Ak mu naozaj chceme patriť, dáva sa nám poznať, otvára naše srdce i našu myseľ pre svoju láskyplnú prítomnosť.
Anjel deťom vo Fatime

Prijmite Telo a pite Krv Ježiša Krista, ktorého nevďační ľudia tak ťažko urážajú! Robte pokánie za ich hriechy a tešte vášho Boha!

Slová anjela deťom počas zjavenia vo Fatime v roku 1916