Aktuálne platné protiepidemiologické opatrenia

Opatrenia podľa Covid Automat

Aktuality

Milí priatelia misií! Počas štvrtej Veľkonočnej nedele, nedele DOBRÉHO PASTIERA, sa v modlitbe duchovne spojíme…

Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) v Košiciach pripravuje na sobotu 24.04.2021 v čase od 17:00 online rozhovor pre…

Slávenie bohoslužieb od 19. apríla je s obmedzením Vyhláška 186/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďuje…

Adresujeme vám pozvanie na konferenciu o rodine, ktorú Konferencia biskupov Slovenska organizuje už štvrtýkrát v…

Rada KBS pre rodinu zverejnila v spolupráci s TV LUX prvé video katechézy k Roku rodiny Amoris…

Predstavenie farnosti

Kto sme?

ornament1

Farnosť je miestom, kde človek získava bezprostrednú a základnú skúsenosť s tým, čo je Cirkev. „V určitom zmysle ona je Cirkvou, ktorá žije uprostred domov svojich synov a dcér.“ (Christifideles laici 26)

História farnosti

ornament1Z dostupných historických prameňov vieme, že prvá zmienka o kostole v našej obci, ktorý bol zasvätený sv. Alžbete z rodu uhorských Arpádovcov, pochádza z roku 1335. Ďalšie osudy farnosti počas temer 2. storočí nepoznáme.

Kostoly farnosti

ornament1V našej farnosti sa môžeme tešiť z toho, že na stretnutie s Pánom máme dva kostoly. Pôvodný kostol zasvätený rodičom Panny Márie (sv. Joachim a sv. Anna) a tzv. nový, ktorý je zasvätený Fatimskej Panne Márii.

Fatimské zjavenia

ornament1Fatima je stále aktuálna. Posolstvo Panny Márie obsahuje liek na nové
nebezpečenstva pre ľudstvo. Celé posolstvo Fatimy, je možné vložiť do troch slov: obrátenie, pokánie a modlitba. Posolstvu Fatimy, musíme veriť a žiť podľa neho.

Nadchádzajúce udalosti

16
máj

Odpust FPM

8:00 — 17:00
@ Kostol FPM
Viac
20
jún

Sviatosť birmovania

11:00 — 12:30
@ Kostol FPM
Viac
Panna Mária deťom vo Fatime

„Modlite sa každý deň ruženec, aby ste vyprosili svetu mier a koniec vojny.“

Všetci ľudia dobrej vôle sa denne môžu a majú modliť ruženec. Prečo? Aby sme vošli do kontaktu s Bohom, ďakovali za jeho dobrodenia a prosili ho o milosti, ktoré máme za potrebné.
bl. Zdenka Schelingová

"Ježiša poznávaš takou mierou, akou mu chceš patriť."

Aká úžasná pravda a hĺbka je ukrytá v týchto slovách. Ak mu naozaj chceme patriť, dáva sa nám poznať, otvára naše srdce i našu myseľ pre svoju láskyplnú prítomnosť.
Anjel deťom vo Fatime

Prijmite Telo a pite Krv Ježiša Krista, ktorého nevďační ľudia tak ťažko urážajú! Robte pokánie za ich hriechy a tešte vášho Boha!

Slová anjela deťom počas zjavenia vo Fatime v roku 1916