Bola to samotná Panna Mária, ktorá si pred 100. rokmi zvolila Fatimu a urobila ju známou po celej zemeguli. Odtiaľ šírila posolstvo pokoja a mieru ľudstvu. Ani výber miesta nemohol byť lepší a výstižnejší – Cova da Iria – Údolie mieru alebo aj Údolie pokoja. To všetko nadobúda ešte väčší význam, keď si uvedomíme, že prvé zjavenie sa odohralo presne osem dní po tom ako pápež Benedikt XV. prikázal, aby bola do Loretánskych litánií pridaná invokácia „Regina Pacis, ora pro nobis“ – „Kráľovná pokoja, oroduj za nás“. Ide dokonca presne o deň, kedy Lenin v Leningrade vyhlásil svoje ateistické krédo: „Neexistuje Boh, neexistuje nebo.“ A hneď na to ako odpoveď prichádza priamo z neba Panna Mária a zjavuje sa trom nevinným deťom, 10 – ročnej Lucii, jej 9 – ročnému bratrancovi Františkovi a jeho 7 – ročnej sestre Hyacinte. Zjaveniam Panny Márie predchádzali zjavenia anjela mieru na jar, v lete a v jeseni v roku 1916 a mali deti pripraviť na veľké zmeny v ich živote. Samotné zjavenia sa konali v čase od 13. mája 1917 do 13.októbra 1917 a bolo ich spolu šesť.

Ukončili sa veľkým slnečným zázrakom pred očami vyše 70 000 ľudí. Fatimské posolstvo je jasné a jednoznačné, aby sa ľudstvo zachránilo od vojny a od záhuby je nutné jeho obrátenie, návrat k Bohu a modlitba. Deti zvlášť Panna Mária prosila o modlitby za obrátenie hriešnikov, za Svätého Otca a ako zadosťučinenie za urážky, ktoré sa dostávajú jej Nepoškvrnenému Srdcu. Dlho bola Fatima oficiálne veľmi slabo propagovaná. Všetko sa zmenilo až atentátom na Svätého Otca Jána Pavla II. Stal sa 13. mája 1981 presne na deň, hodinu a aj minútu 64. výročia prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime. Svätý Otec rýchlo pochopil súvislosť s fatimskými zjaveniami. Spustil lavínu udalostí a začal pobožnosti prvých sobôt, posúril proces blahorečenia dvoch fatimských detí Hyacinty a Františka a zasvätil svet a Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Deň zasvätenia sveta a Ruska Panne Márii 25. marca 1984 sa stal prelomovým v dejinách ľudstva. V krátkom čase zanikol Sovietsky zväz, historicky prvé ateistické impérium zla, ktoré chcelo za každú cenu zničiť kresťanstvo. V roku 1989 zanikol komunistický režim aj v mnohých krajinách východnej Európy. Ale útoky na Cirkev a kresťanov a ich utrpenie v iných častiach sveta tým neustali. Preto výzva na obrátenie, pokánie a modlitbu si aj dnes naďalej zachováva svoju aktuálnosť.

Fatimské zjavenia Panny Márie a jej posolstvá sú výzvou modliť sa, modliť sa a ešte raz modliť sa (sv. Ján Pavol II.). Fatimské posolstvo, ktoré je dôkazom starostlivosti Panny Márie o nás, svieti na našu cestu životom tromi dôležitými a stále aktuálnymi výzvami, ktorými sú: modlitba, pokánie a úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.