Krst

Krst je základom kresťanského života, je bránou do Cirkvi a otvára prístup k ostatným sviatostiam. Je odpoveďou človeka na Božie volanie, preto človek musí povedať svoje slobodné „áno“.

Sv. spoveď

Svätá spoveď má dôležité miesto v našom živote. Pomáha nám zbavovať sa hriechov a napredovať v čnostiach. Jej pomoc závisí aj od toho, ako sa na ňu pripravujeme a s akou vierou a kajúcnosťou k nej pristupujeme.

Eucharistia

Pri prvom svätom prijímaní sa dieťa slobodne a vedome rozhodne, že chce byť kresťanom katolíkom, chce sa začleniť do Kristovej Cirkvi a chce sa začať od Ježiša učiť žiť ako On.

Birmovanie

Birmovanie je sviatosť, v ktorej dostávame Ducha Svätého na posilnenie krstnej viery a na vydávanie svedectva o Kristovi. S krstom a Eucharistiou tvoria jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života.

Manželstvo

Manželstvo je sviatosť, v ktorej muž a žena vytvárajú neroz­lučný zväzok a dostávajú milosť k rodičovskému poslaniu. Sviatostným znakom manželstva je sviatostná zmluva, ktorou sa man­želia dávajú jeden druhému a spolu zasväcujú Kristovi.

Pomazanie

Sviatosť pomazania chorých má za cieľ udeliť osobitnú milosť kresťanovi, ktorý prežíva ťažkosti spojené so stavom ťažkej choroby alebo staroby.