Liturgický program na 21.7.

22.7. Pondelok

Sv. Márie Magdalény (sviatok)

08.00  Za účastníkov farského letného tábora
23.7. Utorok

 

24.7. Streda

Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza (ľubovoľná spomienka)

17.00  spoveď

18.00  + Anna Pavlová (nedožitých 100 rokov)

(Po sv. omši požehnanie dopravných prostriedkov pred kostolom FPM)

25.7. Štvrtok

Sv. Jakuba, apoštola (sviatok)

08.00  ZBP Mária, Dominik, Slávka, Ľubor, Slávka
26.7. Piatok

Sv. Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie

(v starom kostole slávnosť)

17.00 (JaA)  spoveď

18.00 (JaA)  + Marcela Gurňáková

(Po sv. omši adorácia moderovaná o. Petrom Milenkym)  

27.7. Sobota

Sv. Gorazda a spoločníkov (spomienka)

Večerná sv. omša z nasledujúcej nedele

07.00  modlitbové večeradlo

08.00  Na úmysel celebranta   

18.00  + Agnesa, Mária, Rudolf     

28.7. Nedeľa

17. nedeľa v cezročnom období –

Odpustová slávnosť sv. Anny a  Joachima pri starom kostole

09.30 (JaA)  modlitbové večeradlo

10.30 (JaA)  Za farnosť 

(sv. omšu celebruje novokňaz Jaroslav Grocký)

FARSKÉ OZNAMY

Rozpis lektorov: 17. nedeľa v Cezročnom období: odpustová slávnosť v JaA.

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 28.7. do 3.8. vedú modlitby pred sv. omšami členovia ruže p. Margity Baníkovej.

Z dôvodu konania farského letného tábora sv. omša nebude len v utorok.

V predvečer dňa sv. Krištofa v stredu po sv. omši požehnáme dopravné prostriedky pred farským kostolom.

V piatok bude slávnostná sv. omša v kostole sv. Anny a Joachima a po nej sme pozvaní na moderovanú adoráciu vedenú o. Petrom Milenkym.

V sobotu bude večerná sv. omša v novom kostole.

Odpust JaA: Na budúcu nedeľu, 23. júla, budeme sláviť o 10.30 hod. odpustovú slávnosť pri starom kostole. V tento deň je zároveň Deň starých rodičov a seniorov.

Manželské jubileá s o. arcibiskupom: V nedeľu 13. októbra 2024 o 15.00 v košickej katedrále si manželské páry pripomenú svoje tohtoročné jubileum – 50., 55., 60. a viac. Páry z našej farnosti sa môžu nahlásiť do konca augusta u o. Marcela.

Farská víkendovka: Dávame do pozornosti víkendový kurz pre našu farnosť s názvom Nový život, ktorého sa budeme môcť zúčastniť v Juskovej Voli v termíne 18. až 20. októbra. Bližšie informácie neskôr. Urobte si na to, prosím, čas – čas na prehĺbenie viery a obnovu vzťahu s Ježišom.

Národný pochod za život – po jedenástich rokoch (2013) sa bude znova konať v Košiciach v nedeľu 22. septembra 2024. Žiadame vás o angažovanosť. Samotné Košice

a celá naša arcidiecéza sa stanú centrom ohlasovania a slávenia kultúry života. Národný pochod za život pripravuje dobrovoľnícky tím, ktorý tvoria zástupcovia pro-life organizácií, pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska. Ďakujeme vopred za modlitby, ako aj za finančný dar na číslo účtu SK74 0200 0000 0034 4580 6051. Zvlášť cenné sú teraz, keď začíname prípravné práce a potrebujeme zdroje na nevyhnutné výdavky pred podujatím. Kontaktnou osobou je dp. Dušan Škurla, 0917 350 146, koordinator@pochodzazivot.sk.

Úmysly pútnikov: Do takto označenej zásuvky v skrini pri hlavnom vchode kostola môžete vhadzovať vaše úmysly, na ktoré bude obetovaná sv. omša na Fatimské trinástky – najbližšie 13. júla o 18.00 hod.