Liturgický program na 25.9.

 

26.9. Pondelok

 

18.00  spoveď

18.30  + Jozef Sluka

19.15  poklona Oltárnej sviatosti

27.9. Utorok

Sv. Vincenta de Paul, kňaza (spomienka)

08.00  + Michal (40. výročie) a Anna (25. výročie)

(sv. omša spojená s rannými chválami)

28.9. Streda

 

18.00  spoveď

18.30  + Helena Nováková (nedožitých 90 rokov)

(detská)

29.9. Štvrtok

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov (sviatok)

17.30  poklona Oltárnej sviatosti + spoveď

18.30  + Michal a Mária Rusnakoví

30.9. Piatok

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)

18.00  spoveď

18.30  ZBP Anna Mičkaninová (60 rokov)

(mládežnícka)

1.10. Sobota

Prvá sobota v mesiaci

Sobášna sv. omša z nasledujúcej nedele

07.00  Fatimská sobota

08.00  Na odčinenie urážok NSPM   

15.00  sobášna (Goffa-Marošníková)

2.10. Nedeľa

27. nedeľa v cezročnom období 

08.00  Za farnosť  

10.00  ZBP Bystrík Bindas (50 rokov)

14.30  pobožnosť sv. ruženca + výmena tajomstiev

 

FARSKÉ OZNAMY

Rozpis lektorov: 27. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – p. Kavuličová, p. Gedorová; 10.00 hod. – rod. Kľučárova.

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 02.10. do 08.10. vedú modlitby pred sv. omšami členovia ruže p. Margity Baníkovej.

Prvé stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude dnes, 25. septembra, popoludní o 15.30 hod. v kostole.

Biblický týždeň vo Vranove nad Topľou bude od 26.9. do 30.9.2022 – viac informácií na plagáte.

Ruženec: Začína ružencový mesiac október, v ktorom sa obzvlášť upiera pozornosť na túto modlitbu. Preto na povzbudenie pripomínam úplné odpustky, ktoré môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo v nábožnom združení. Alebo sa veriaci pripojí k recitovaniu tejto modlitby, keď sa ju modlí Najvyšší veľkňaz prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového prenosu. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov (súvisle), 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

Obišovce: Na budúci víkend bude v diecéznom sanktuáriu v Obišovciach odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie. Program je na výveske.

Kalendáre 2023: Pri východe z kostola si môžete zakúpiť stolový alebo nástenný kalendár od sestier z Nižného Hrušova. Cena oboch je rovnaká: 3 €.

Stretnutia detského zboru: Pozývame deti na stretnutia detského zboru každú sobotu o 13.30 v pastoračnom centre.

Úmysly pútnikov: Do takto označenej zásuvky v skrini pri hlavnom vchode kostola môžete vhadzovať vaše úmysly, na ktoré bude obetovaná sv. omša na Fatimské trinástky – najbližšie 13. októbra o 18.30 hod.

Ohlášky:

Ing. Tomáš Goffa, syn Andreja a Anny rod. Mudrákovej, bývajúci v Čemernom, a Mgr. Marcela Marošníková, dcéra Michala a Marcely rod. Sasovej, bývajúca v Trebišove, ohlasujú sa 3. krát.