Liturgický program na 28.5.

29.5. Pondelok

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi (spomienka)

16.30  spoveď

18.30  + Pavol a Cyril

19.15  poklona Oltárnej sviatosti

30.5. Utorok

 

07.30  + Mária, Anna, Juraj
31.5. Streda

 

16.30  spoveď

18.30  +Jozef a Júlia

(detská)

1.6. Štvrtok

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza (sviatok)

16.30  spoveď

17.30  poklona Oltárnej sviatosti

18.30  Za uzdravenie Martina 

2.6. Piatok

Prvý piatok v mesiaci

 

16.30  spoveď

18.30  Za ctiteľov BSJ a členov Ružencového bratstva  

3.6. Sobota

Prvá sobota v mesiaci

Večerná sv. omša z nasledujúcej nedele

07.00  Fatimská sobota

08.00  Na odčinenie urážok NSPM   

18.30  Za farnosť   

4.6. Nedeľa

najsvätejšej trojice (slávnosť)

 

07.00  ZBP Ema (1 rok) s rodinou

09.00  Slávnosť birmovania

14.30  pobožnosť sv. ruženca

FARSKÉ OZNAMY

Rozpis lektorov: Najsvätejšej Trojice: 07.00 hod. – rod. Nutárova.

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 4.6. do 10.6. vedú modlitby pred sv. omšami členovia ruže p. Margity Baníkovej.

Prvý piatok: V piatok dopoludnia navštívim chorých. Zmeny oproti minulému mesiacu dajte vedieť do štvrtka.

V nedeľu 4.6. bude prvá svätá omša už o 07.00 hod. z dôvodu slávnosti birmovania.

Sviatosť birmovania udelí o. arcibiskup Bernard Bober na budúcu nedeľu vo svätej omši o 09.00 hod. dvadsiatim šiestim našim birmovancom. Odporúčam ich do vašich modlitieb, aby ako zrelí kresťania vydávali o Kristovi svedectvo svojím životom. V sobotu 3.6. dopoludnia bude generálna skúška slávnosti a spoveď birmovancov (vyspovedať sa ale môžu aj inokedy pred slávnosťou a u iného spovedníka). Príbuzní nech sa vyspovedajú počas týždňa.