Liturgický program na 14.4.

 

15.4. Pondelok

Za povolania na kňazský stav

17.30  spoveď

18.00  ZBP Helena, Dávid, Branislav

18.45  poklona Oltárnej sviatosti (za duchovné povolania)

16.4. Utorok

Za povolania k rehoľnému životu

08.00  + Božena

(sv. omša spojená s rannými chválami)

17.4. Streda

 

17.30  spoveď

18.00  + Ján, Anna, Jaroslav Kožejoví, Ján Lajčák

(detská)

18.4. Štvrtok

Za povolania na kňazský stav

17.00  poklona Oltárnej sviatosti/spoveď

18.00  ZBP Ján a Albert

19.4. Piatok 17.30  spoveď

18.00  + Juraj (30. výročie)

(mládežnícka)

20.4. Sobota

 

Večerná sv. omša z nasledujúcej nedele

07.00  modlitbové večeradlo

08.00  + Michal a Anna Demčákoví   

18.00  ZBP Štefan a Mária Širajoví

21.4. Nedeľa

štvrtá veľkonočná nedeľa

(Nedeľa Dobrého pastiera)  

08.00  Za farnosť

10.00  + Anna Rusinková

14.30  pobožnosť sv. ruženca

 

FARSKÉ OZNAMY

Rozpis lektorov: 4. veľkonočná nedeľa: 08.00 hod. – rod. Jenčová; 10.00 hod. – Ľ. Slivková, Z. Hvozdíková.

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 21.4. do 27.4. vedú modlitby pred sv. omšami členovia ruže p. Evy Sabolovej.

Pri zbierke pre Rómsku misiu v Čičave sa v minulú nedeľu vyzbieralo 942,22€. Aj tento náš dar pri prevode na ich účet zdvojnásobila organizácia Renovabis. Pán Boh odplať.

Farské púte: 1. mája organizuje Modlitbové bratstvo mužov sv. Jozefa púť na odpustovú a obecnú slávnosť do Zemplínskych Hámrov. Nahlásiť sa možno u pána Alberta Šusta alebo u o. Marcela.

24.-25. mája 2024 plánujeme návštevu Koclířova v Českej republike, kde sa nachádza autorizovaná replika fatimskej Kaplnky zjavenia. Je určená pre celú strednú a východnú Európu, Západná Európa má originál vo Fatime v Portugalsku. Toto mariánske dielo požehnal 2.9.2023 kardinál Dominik Duka. Zapísať sa možno v sakristii. Ubytovanie so stravou (večera, raňajky a obed) vychádza na cca 30€, cestovné za autobus upresníme.

Začína sa Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Veriacemu, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, sa za obvyklých podmienok udeľujú úplné odpustky.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.

Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach nás pozýva na budúcu nedeľu na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ so začiatkom o 11:00 svätou omšou v Kostole sv. Antona Paduánskeho. V tomto roku si náš kňazský seminár pripomína 30 rokov od obnovenia činnosti.
Medžugorie 2024: S cestovnou agentúrou Šoltés Travel sa môžeme zúčastniť Mladifestu v Medžugorí v termíne 30.7. – 7.8.  v cene 360 € na osobu alebo (prípadne aj) púte v termíne 18.8. – 24.8. v cene 299 € (bez poistenia). Záujem nahláste u o. Marcela.

PRO NOBIS: Aj tento rok sa uchádzame o 2 % z vašich daní pre naše združenie Pro Nobis. Formulár je na stolíku pri východe z kostola i na našej webovej stránke v časti Na stiahnutie. Ďakujeme.

Stretnutia detského zboru: Pozývame deti na stretnutia detského zboru každú sobotu (okrem prázdnin) o 13.30 v pastoračnom centre.

OHLÁŠKY:

Matúš Chomják, bývajúci v Čemernom, a Ľubica Mošková, bývajúca v Drienovskej Novej Vsi, ohlasujú sa 1. krát.