Vo všetkých kostoloch na Slovensku sa 24. októbra slávila Misijná nedeľa. Je to najstaršia a najväčšia akcia solidarity na celom svete. Tento rok sa zvýšená pozornosť zamerala na pomoc pre…

V novom školskom roku pokračujeme v katechéze ”Božie Slovo na nedeľu” a preto: ”S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.”

Naše decká z detského zboru na čele so svojimi vedúcimi sa opäť činili, keď si vyzdobili miestnosť, v ktorej sa stretávajú. Vidno, že prichádza jar 🙂

Po nácvikoch detského zboru v soboty poobede o 13.30 hod. majú vedúce zboru stretko s deckami, kde sa venujú rôznym aktivitám. No a v sobotu 14.1.2017 bola možnosť stavať snehuliaka….

Takúto krásnu nástenku s obrázkami svätých ako aj s vlastnoručne vyrobenými ruženčekmi urobili naše deti so svojimi vedúcimi. Text a foto: Jana Jenčová

Deti s Dadkou a Dominikou znova pripravili nástenku, tentokrát venovanú blahoslavenej sestre Zdenke a takto vyjadrili jej známy citát: “Za mrakmi je moje milované Slnko.” Text a foto: Jana Jenčová

Naše deti urobili nástenku ku cti sv. Františka Saleského, patróna žurnalistov a vyrobili reklamné plagáty, prečo chodiť do kostola. Text a foto: Jana Jenčová

Page 2 of 2 1 2
Sledujte nás: