Vo všetkých kostoloch na Slovensku sa 24. októbra slávila Misijná nedeľa. Je to najstaršia a najväčšia akcia solidarity na celom svete. Tento rok sa zvýšená pozornosť zamerala na pomoc pre jednu africkú krajinu, pre Keňu. V našom kostole bola svätá omša o 10:00 obohatená prítomnosťou detí, ktoré mali na starosti spev, lektorskú službu, prosby a niesli obetné dary. Každé dieťa malo farebnú šatku, podľa farby kontinentov, teda buď bielu – Európa, červenú – Amerika, žltú – Ázia, zelenú – Afrika a modrú – Austrália a Oceánia. Prispôsobené boli aj obetné dary, boli to nápoje typické pre každý kontinent. Nakoniec deti zaspievali pieseň, kde sa v rôznych svetových jazykoch spievalo slovíčko „Ďakujem“ ako vyjadrenie našej vďaky Bohu za všetko. Krásna bola aj misijná výzdoba pred oltárom, kde sa vynímal veľký nafukovací glóbus. Deti svoje úlohy zvládli výborne, a tak sme odchádzali domov a dojatí a povzbudení.

Sledujte nás: