V utorok 26.10. navštívili seniori-ruženčiari našej farnosti diecéznu svätyňu Ružencovej Panny Márie v Obišovciach. S vďakou i prosbou za seba, svojich drahých a za všetkých seniorov našej farnosti, keďže október je mesiacom ruženca a zároveň mesiacom úcty k starším. Po privítaní sprístupnil pán farár o. Michal Harakaľ pútnikom k nahliadnutiu i nové pastoračné centrum bl. Anny Kolesárovej. Potom nasledovala modlitba posvätného ruženca, sv. omša a občerstvenie z vlastných zásob.

Sledujte nás: