Aj tento rok predĺžila Apoštolská penitenciária možnosť získavania odpustkov pre duše v očistci na celý november, nielen počas tzv. dušičkovej oktávy od 1.-8.11. V nasledovnej grafike vám prinášame prehľad, za akých podmienok ich môžeme tento rok získať. Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku.

Zdroj: TV Lux

Sledujte nás: