Na cintoríne v Čemernom, dnes vo Sviatok všetkých svätých bol požehnaný nový centrálny kríž pri dome smútku.

Slávnostné požehnanie začalo o 13.30h, požehnával o. Marcel Stanko a o. Peter Gavaľa, za účasti predstaviteľov Mesta Vranov n. T. primátora Jána Ragana s manželkou, p. viceprimátora Milana Tkáča a  mnohých veriacich.

Sledujte nás: