Len nedávno, v septembri tohto roku, sme zažili návštevu storočia. Mali sme možnosť na našom krásnom Slovensku privítať a mnohí aj stretnúť Kristovho nástupcu. Svätý Otec František pricestoval, aby nás osobne povzbudil vo viere a nádeji a zjednotil pri slávení svätých omší. Vďaka priamym prenosom sme sa stali účastníkmi jeho stretnutí s otcami biskupmi, predstaviteľmi židovskej náboženskej obce, mohli sme sledovať svätú liturgiu, vypočuli sme si jeho príhovory rómskej komunite, mladým ľuďom a rodinám.

So Svätým Otcom na Slovensku to boli dni plné nadšenia pre Krista a myšlienok hodných nasledovania.

Ktorá Františkova myšlienka, slovo vás nadchlo?
Ktoré jeho gesto zarezonovalo vo vašom srdci?
Ktoré stretnutie, príhovor zostane natrvalo vo vašej pamäti?
Dajte o tom vedieť celému Slovensku a zapojte sa do projektu
Báseň pre Františka.
AKO NA TO?

➤ Svätý Otec nazval Slovensko básňou, odplaťme mu spoločne toto krásne prirovnanie. Inšpirujte sa slovami, ktoré nám Slovákom Svätý Otec adresoval a vytvorte báseň v rozsahu 8 – 12 veršov (riadkov). Prepis jeho príhovorov nájdete na webstránke Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska.

➤ Ak vám nejde rýmovanie, napíšte úvahu v rozsahu 100 – 150 slov o odkaze pápeža Františka z príhovoru, ktorý vás zasiahol. Čo z jeho slov si odnášate do svojho života.

➤ Sociálne siete i internet boli počas návštevy zaplavené fotografiami zachytávajúcimi Svätého Otca žehnajúceho, objímajúceho, usmiateho či pozorne načúvajúceho. Nechajte sa nimi inšpirovať a nakreslite situáciu, ktorá vás oslovila.

Viac info v priložených súboroch:

Infoplagát

Štatút projektu Báseň pre Františka

Sledujte nás: