Drahí mladí.
V prvom rade vám v tomto Týždni Cirkvi pre mládež chceme poďakovať za vašu vernosť a za to,
že ste tu. Mnohokrát ste medzi prvými stáli počas pandémie ako dobrovoľníci. Alebo ste sa zapojili
do mnohých projektov, cez ktoré milujete ľudí, a tak ukazujete svetu, že Ježiš je živý. Odráža to Boží
život, ktorý v sebe nesiete. Ste darom nielen pre svoje okolie, rodinu a priateľov, ale aj pre Cirkev
a svet. A my ďakujeme Bohu za tento dar.
Ste „Božie teraz“ – ako hovorí Svätý Otec František. Práve dnes, keď slávime 36. svetový deň
mládeže, chceme, aby sa napĺňali slová jeho posolstva na vašu adresu: „Milá mládež, aký veľký
potenciál je vo vašich rukách! Akú silu nosíte vo svojich srdciach!“ – A dodajme, že sme radi,
že ste tu, lebo túto silu a váš potenciál veľmi potrebujeme.
Svätý Otec nás – a špeciálne vás mladých – vo svojom posolstve k tomuto dňu mládeže
ďalej pozýva: vstať a stať sa svedkami. Nebojte sa. Nemusíte byť dokonalí, Ježiš vás stretáva tam,
kde sa práve teraz nachádzate. Vie o vašich zápasoch. Ježiš vám rozumie. Jeho láska a jeho milosť
vás dvíha a pripomína, že vždy môžete začať odznova. Zveruje vám poslanie, ktoré potrebuje vašu
silu a vášeň!
Vy – drahí mladí – ste vyslancami Krista na miestach, kde práve ste. Kristus s vami počíta
aj Cirkev s vami počíta. Dôverujeme vám a ďakujeme, že nás učíte snívať aj smelo napredovať.
Chceme vás dnes povzbudiť k takejto odvahe: kráčať vpred, vidieť nové horizonty a novú nádej
pre miesta a ľudí, s ktorými trávite svoj čas.
Pozývame vás aj na našu spoločnú cestu smerom k Národnému stretnutiu mládeže, ktoré nás čaká
na budúci rok v Trenčíne. Bude to čas radostného prežívania spoločenstva s Ježišom i s bratmi
a sestrami. Kým sa tam stretneme, bude naša i vaša cesta viesť cez mnohé životné okolnosti.
Spoločne však môžeme pripraviť svoje srdcia prostredníctvom duchovnej prípravy, ktorá odštartuje
práve dnes, na sviatok Krista Kráľa a ktorá nesie názov Výšiny. Každý z vás je pozvaný vykročiť
a vydať sa spolu s Pannou Máriou na cestu za Ježišom. Veríme, že – spolu so svojimi kňazmi,
katechétmi či animátormi – zažijete nádhernú duchovnú púť po biblických vrchoch, ktorú pre vás
s láskou pripravujeme.
Žehnáme vás a sprevádzame modlitbami.
Vaši biskupi Slovenska

originál na stiahnutie

Sledujte nás: