Vďaka všetkým animátorom a účastníkom za tohtoročný jubilejný 20. ročník farského letného tábora (25.7-29.7). Aj za potáborovú opekačku v nedeľu 7.8.
Veríme, že sme sa s Dadkou-vedúcou nelúčili definitívne, aj keď jej k blížiacej sa svadbe gratulujeme.

Sledujte nás: