Aj v tomto roku nám vyšlo nedeľné októbrové popoludnie pre rodiny. Vďaka nebeskému Otcovi za krásne počasie a organizátorom, rodičom, deťom i kuchárovi za vydarenú akciu.
Pri tejto príležitosti deti zvolili meno pre farské mačiatko – Fatimka.

Sledujte nás: