V sobotu 12.11. sa vydarilo ďalšie popoludnie detí v priestoroch nášho pastoračného centra. Prísť môžete každú sobotu okrem prázdnin o 13.30 (cez dvor).

Vďaka všetkým zúčastneným a animátorke Márii.

Sledujte nás: