Posledný júlový deň sa popoludní na farskom dvore niesol v radostnom a súťaživom duchu, vďaka animátorom a zúčastneným.

Sledujte nás: