V prípade zaopatrenia či pohrebu v nasledujúcom týždni sa až do soboty obráťte na farnosť Vranov-Sever alebo Juh na číslach 0918 802 079 alebo 0908 546 477. (Gréckokatolícky kňaz pre nemocnicu o. Miroslav Janočko: 0911 811 176).

Sledujte nás: