Augustové zjavenie Panny Márie vo Fatime spred 106 rokov sme si v našej farnosti pripomenuli svätou omšou 19. augusta. Všetci sme sa zjednotili s Pannou Máriou pri modlitbovom večeradle a sprievodom s jej sochou okolo nášho farského kostola sme vyjadrili snahu kráčať za ňou. Svätú omšu celebroval pozvaný hosť otec Peter Ceľuch z Kňazského seminára K. Boromejského v Košiciach. Omša bola obetovaná aj na úmysly veriacich uložené v krabici na obetnom stole.

Otcovi Petrovi veľmi pekne ďakujeme za jeho povzbudenia vo viere… Povedal: „Panna Mária nás chce mať všetkých spolu pri sebe, preto vám prajem, všetkým tu v Čemernom, aby ste sa uberali a utiekali ku nej a Ona nás privedie tam kde treba.“

Sledujte nás: