Cieľom našej farskej púte  od 20.8. do 26.8. bolo Medžugorje.

Medžugorje je dedina v Bosne a Hercegovine, kde sa 25.6.1981 zjavila Panna Mária 6-tim mladým ľuďom. Odvtedy sú tu zjavenia nepretržite až do dnešných dní. Toto miesto má s našou farnosťou isté prepojenie, nakoľko naša farnosť je zasvetená Fatimskej Panne Márii a ako raz povedasl aj Sv. Otec Ján Pavol II., Medžugorje je pokračovaním Fatimy.

Medžugorje má tri hlavé lokality, ktoré sú nerozlučné späté a navzájom vytváraju oporné piliere celého pútnického miesta: kostol sv. Jakuba, Križevac a Podbrdo.

Kostol sv. Jakuba nám symbolizuje každodennú prítomnosť na svätej omši, vrch Križevac každodenné nesenie svojich krížov a Hora zjavenia – Podbrdo zase každodenné osobné stretnutie s Pannou Máriou prostredníctvom modlitby sv. ruženca.

Na všetkých troch spomínaných miestach sme okrem svojich osobných úmyslov prinášali aj úmysly za našu farnosť – za požehnanie pre celé farské spoločenstvo. Ako symbol nám k tomu poslúžila aj naša farská zástava (môžete vidieť na fotografiách).

A z tejto našej púte Vám všetkým prinášame hlavné posolstvá od našej nebeskej Matky Panny Márie a to sú pokoj, viera, obrátenie, pôst a modlitba, hlavne modlitba osobná, modlitba srdcom.

Týchto päť kameňov nám dáva naša nebeská Matka:

  1. Modlitba ruženca – modlitba srdcom,
  2. Eucharistia ,
  3. Sväté Písmo,
  4. Pôst,
  5. Mesačná svätá spoveď.

Sledujte nás: