V prvú septembrovú sobotu členovia Ružencového bratstva spolu s naším duchovným otcom Marcelom putovali na Fatimskú sobotu do Obišoviec. Fatimská sobota bola spojená s kňazskými rekolekciami a s požehnaním nového vonkajšieho oltára v pútnickom areáli diecéznej svätyne. Púte sa zúčastnilo 38 členov. Zaiste každý niesol svoje kríže, starosti , radosti  ale išli sme aj prosiť a ďakovať za seba, za naše rodiny, aj za našu farnosť. Program začal Fatimskou pobožnosťou, modlitbou bolestného ruženca s našimi biskupmi a kňazmi Košickej arcidiecézy. Pokračovala slávnostná svätá omša , ktorú celebroval  arcibiskup Mons. Bernard Bober. Otec arcibiskup povzbudzoval kňazov a veriacich  šíriť úctu k Panne Márii Obišovskej.  V homílii zazneli aj tieto slová : „ Držať sa pevne Panny Márie Matky Božej  sa naozaj oplatí, ona cestu k Bohu už pozná, preto neváhajme prosiť o radu a svetlo do našich životov. Nech nás sprevádza naďalej po všetky dni nášho života až do večnosti.“

Ďakujeme Pánu Bohu za požehnaný čas,  strávený na mariánskom pútnickom mieste v Obišovciach.

Sledujte nás: