Po roku sme mohli opäť privítať v sobotu 9.9. peších pútnikov z Trebišova, ktorí každoročne takto prichádzajú na vranovský odpust a zastavujú sa aj v našej farnosti.

Vďaka tímu našich žien – Irena Grominová, Mária Lajčáková, Anna Sabolová ml. a Mária Sabolová – sme im ponúkli občerstvenie a krátky oddych v priestoroch pastoračného centra. Cestou ďalej do Baziliky Narodenia Panny Márie navštívili aj kostol sv. Anny a Joachima, ktorý sa im nesmierne páčil.

Sledujte nás: