V stredu 7.12. nás po detskej svätej omši prekvapila návšteva sv. Mikuláša. Ďakujeme mu za príklad života Kristovho učeníka ale i za dary pre nás.

A ďakujeme aj všetkým jeho pomocníkom.

Sledujte nás: