Vo všetkých kostoloch na Slovensku sa 22. októbra slávila Misijná nedeľa. Je to najstaršia a najväčšia akcia solidarity na celom svete.

Tento rok sa zvýšená pozornosť zamerala na pomoc pre jednu africkú krajinu, pre Benin. V našom kostole bola svätá omša o 10:00 obohatená prítomnosťou detí, ktoré mali na starosti spev, lektorskú službu, prosby a niesli obetné dary. Každé dieťa malo farebnú šatku, podľa farby kontinentov, teda buď bielu – Európa, červenú – Amerika, žltú – Ázia, zelenú – Afrika a modrú – Austrália a Oceánia. Prispôsobené boli aj obetné dary, boli to nápoje typické pre každý kontinent. Nakoniec deti zaspievali pieseň, kde sa v rôznych svetových jazykoch spievalo slovíčko „Mier“ ako vyjadrenie našej prosby za mier a pokoj vo svete. Krásna bola aj misijná výzdoba pred oltárom, kde sa vynímal veľký nafukovací glóbus.

Deti svoje úlohy zvládli výborne, a tak sme odchádzali domov a dojatí a povzbudení.

Sledujte nás: