Adventný čas sme začali prvou adventnou nedeľou a požehnaním adventných vencov pri všetkých svätých omšiach.

Nech do všetkých domácností vstúpi svetlo adventného venca a zapáli aj svetlo v našich srdciach, aby v nich nechýbala láska a porozumenie.

Sledujte nás: